George Darwin Deal


< Jeffrey Darian Deal


< Travis Eugene Deal


< Jon Kent Deal


< Don Brent Deal

 
 Jacob Deal
 
 John Deal 
   
  Mary Or Polly Magdelena, Cook
 
 George Pierson Deal 
   
  Anna Margarett Keys 
 
 Harry Earnest Deal 
   
   Malanchon Granger 
   
  Sarah Elizabeth Granger 
   
  Matilda Jones 
 
 George Darwin Deal 
birt:


Norma Lucille Kay Kouts
marr:
birt: 8 Jul 1916
plac: Ohio, USA
deat: 7 Jun 1999
plac: Valparaiso, Porter, Indiana, USA
 
  John Collin Spillman
  
  David Spillman 
  
  Daniel Henry Spillman 
    
    Amos Duhamel
    
   Louisa Ann Duhamel 
    
   Louisa Johnson
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Samuel Miller
  
  Asa Miller 
    
   Nancy Dianatha Harris
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
  Chauncey Adams Curtis
  
 Susanna Curtis 
 
 Anna Curtiss

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Geraldine Louise Deal|Jerry


< J. F. Brondige

 
 Jacob Deal
 
 John Deal 
   
  Mary Or Polly Magdelena, Cook
 
 George Pierson Deal 
   
  Anna Margarett Keys 
 
 Harry Earnest Deal 
   
   Malanchon Granger 
   
  Sarah Elizabeth Granger 
   
  Matilda Jones 
 
 Geraldine Louise Deal|Jerry 
birt: 8 Jan 1918
plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH
deat: BEF Nov 1993


Arthur Lawrence Bellman
marr: 30 Oct 1964
plac: Mt. Clemens,Macomb Co.,MI.
birt: 30 Mar 1917
deat: 22 Oct 1977


Richard A. Hoke
marr:


Foster Brondige
marr: 14 Sep 1948
birt: 22 Jul 1907
deat: 10 Jun 1964
 
  John Collin Spillman
  
  David Spillman 
  
  Daniel Henry Spillman 
    
    Amos Duhamel
    
   Louisa Ann Duhamel 
    
   Louisa Johnson
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Samuel Miller
  
  Asa Miller 
    
   Nancy Dianatha Harris
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
  Chauncey Adams Curtis
  
 Susanna Curtis 
 
 Anna Curtiss

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Thelma Earnestine Deal


Terry Paul Hipsley


< Sandra Elaine Hipsley


< Karen Louise Hipsley


< Michael Dean Hipsley

 
 Jacob Deal
 
 John Deal 
   
  Mary Or Polly Magdelena, Cook
 
 George Pierson Deal 
   
  Anna Margarett Keys 
 
 Harry Earnest Deal 
   
   Malanchon Granger 
   
  Sarah Elizabeth Granger 
   
  Matilda Jones 
 
 Thelma Earnestine Deal 
birt: 13 Jan 1920
plac: Mishawaka,St. Joseph Co.,IN
deat: 3 Jan 1976
plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH


Paul Everett Hipsley
marr:
 
  John Collin Spillman
  
  David Spillman 
  
  Daniel Henry Spillman 
    
    Amos Duhamel
    
   Louisa Ann Duhamel 
    
   Louisa Johnson
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Samuel Miller
  
  Asa Miller 
    
   Nancy Dianatha Harris
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
  Chauncey Adams Curtis
  
 Susanna Curtis 
 
 Anna Curtiss

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Joann (Stillborn) Deal

 
 Jacob Deal
 
 John Deal 
   
  Mary Or Polly Magdelena, Cook
 
 George Pierson Deal 
   
  Anna Margarett Keys 
 
 Harry Earnest Deal 
   
   Malanchon Granger 
   
  Sarah Elizabeth Granger 
   
  Matilda Jones 
 
 Joann (Stillborn) Deal 
birt:
 
  John Collin Spillman
  
  David Spillman 
  
  Daniel Henry Spillman 
    
    Amos Duhamel
    
   Louisa Ann Duhamel 
    
   Louisa Johnson
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Samuel Miller
  
  Asa Miller 
    
   Nancy Dianatha Harris
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
  Chauncey Adams Curtis
  
 Susanna Curtis 
 
 Anna Curtiss

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Normagene Elaine Deal


< Ronny Dean Totten


< Kandy Kay Totten


< Karey Fay Totten


David Lee Totten


< Diana Dee Totten


< Norma Ruth Totten


Randy Gene Totten

 
 Jacob Deal
 
 John Deal 
   
  Mary Or Polly Magdelena, Cook
 
 George Pierson Deal 
   
  Anna Margarett Keys 
 
 Harry Earnest Deal 
   
   Malanchon Granger 
   
  Sarah Elizabeth Granger 
   
  Matilda Jones 
 
 Normagene Elaine Deal 
birt: 3 Sep 1923
deat: 7 Apr 2004


Harold Kenneth Totten
marr:


David Keith Totten
marr:
 
  John Collin Spillman
  
  David Spillman 
  
  Daniel Henry Spillman 
    
    Amos Duhamel
    
   Louisa Ann Duhamel 
    
   Louisa Johnson
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Samuel Miller
  
  Asa Miller 
    
   Nancy Dianatha Harris
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
  Chauncey Adams Curtis
  
 Susanna Curtis 
 
 Anna Curtiss

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Richard Earnest Deal


Timothy Earnest Deal


Deborah Deal

 
 Jacob Deal
 
 John Deal 
   
  Mary Or Polly Magdelena, Cook
 
 George Pierson Deal 
   
  Anna Margarett Keys 
 
 Harry Earnest Deal 
   
   Malanchon Granger 
   
  Sarah Elizabeth Granger 
   
  Matilda Jones 
 
 Richard Earnest Deal 
birt:


Agnes
marr:


Josephine Long
marr:
 
  John Collin Spillman
  
  David Spillman 
  
  Daniel Henry Spillman 
    
    Amos Duhamel
    
   Louisa Ann Duhamel 
    
   Louisa Johnson
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Samuel Miller
  
  Asa Miller 
    
   Nancy Dianatha Harris
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
  Chauncey Adams Curtis
  
 Susanna Curtis 
 
 Anna Curtiss

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Anna Margarett Keys


Wesley Deal


Mariah A. Deal


Henrietta Deal


William P. Deal


< George Pierson Deal


Perry F. Deal


Daughter Deal

 
 Anna Margarett Keys 
birt: 8 Mar 1829
plac: Pennsylvania,USA
deat: 8 Feb 1862
plac: Lancaster,Fairfield Co,OH


John Deal
marr: 19 Sep 1844
plac: Fairfield County,Ohio
birt: 17 Feb 1823
plac: Ohio
deat: 1870
plac: Fairfirld Co.,Ohio

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Paul Everett Hipsley


Terry Paul Hipsley


< Sandra Elaine Hipsley


< Karen Louise Hipsley


< Michael Dean Hipsley

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Jonathan Cotterman
   
   Henry Cotterman 
     
    Mary Long
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman  
 
 Paul Everett Hipsley 


Thelma Earnestine Deal
marr:
birt: 13 Jan 1920
plac: Mishawaka,St. Joseph Co.,IN
deat: 3 Jan 1976
plac: Van Wert,Van Wert Co.,OH
 
 Lucy Olive Click 

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Terry Paul Hipsley

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Henry Cotterman
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman
 
 Paul Everett Hipsley 
   
  Lucy Olive Click 
 
 Terry Paul Hipsley 
birt:
 
  John Deal
  
  George Pierson Deal 
    
   Anna Margarett Keys
  
  Harry Earnest Deal 
    
    Malanchon Granger
    
   Sarah Elizabeth Granger 
    
   Matilda Jones
  
 Thelma Earnestine Deal 
 
  David Spillman
  
  Daniel Henry Spillman 
    
   Louisa Ann Duhamel
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Asa Miller
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
 Susanna Curtis

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Sandra Elaine Hipsley


< Kassandra "Kassy" Diane Wilson


Robert Marshall Wilson

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Henry Cotterman
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman
 
 Paul Everett Hipsley 
   
  Lucy Olive Click 
 
 Sandra Elaine Hipsley 
birt:


Paul Allen Wilson
marr:
 
  John Deal
  
  George Pierson Deal 
    
   Anna Margarett Keys
  
  Harry Earnest Deal 
    
    Malanchon Granger
    
   Sarah Elizabeth Granger 
    
   Matilda Jones
  
 Thelma Earnestine Deal 
 
  David Spillman
  
  Daniel Henry Spillman 
    
   Louisa Ann Duhamel
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Asa Miller
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
 Susanna Curtis

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Karen Louise Hipsley


Sandra Dyann Breitweiser


David Lynn Breitweiser


Kathleen Marie Breitweiser

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Henry Cotterman
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman
 
 Paul Everett Hipsley 
   
  Lucy Olive Click 
 
 Karen Louise Hipsley 
birt:


Reinhard John Breitweiser
marr:
 
  John Deal
  
  George Pierson Deal 
    
   Anna Margarett Keys
  
  Harry Earnest Deal 
    
    Malanchon Granger
    
   Sarah Elizabeth Granger 
    
   Matilda Jones
  
 Thelma Earnestine Deal 
 
  David Spillman
  
  Daniel Henry Spillman 
    
   Louisa Ann Duhamel
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Asa Miller
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
 Susanna Curtis

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Michael Dean Hipsley


Michael Derek Hipsley


Michelle Lynn Hipsley

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Henry Cotterman
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman
 
 Paul Everett Hipsley 
   
  Lucy Olive Click 
 
 Michael Dean Hipsley 
birt:


Margaret Louise Leaser
marr:
 
  John Deal
  
  George Pierson Deal 
    
   Anna Margarett Keys
  
  Harry Earnest Deal 
    
    Malanchon Granger
    
   Sarah Elizabeth Granger 
    
   Matilda Jones
  
 Thelma Earnestine Deal 
 
  David Spillman
  
  Daniel Henry Spillman 
    
   Louisa Ann Duhamel
  
 Iva Ora Spillman 
 
  Asa Miller
  
 Pauline (Pollie) Elaine Miller 
 
 Susanna Curtis

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Lewis Henry Hipsley


< Paul Everett Hipsley


< Clifford M. Hipsley


< Donald Hipsley


< Lucille Hipsley


< Harold L. Hipsley

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
birt: 6 Jan 1886
plac: Mansfield,Ohio
deat: 29 Feb 1952


Lucy Olive Click
marr: 1 Jun 1907
birt: 26 Nov 1887
deat: 29 Jul 1960
 
  Jonathan Cotterman 
  
  Henry Cotterman 
    
   Mary Long 
  
 Harriet Emma Cotterman 
 
 Mrs. Henry Cotterman  

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Lucy Olive Click


< Paul Everett Hipsley


< Clifford M. Hipsley


< Donald Hipsley


< Lucille Hipsley


< Harold L. Hipsley

 
 Lucy Olive Click 
birt: 26 Nov 1887
deat: 29 Jul 1960


Lewis Henry Hipsley
marr: 1 Jun 1907
birt: 6 Jan 1886
plac: Mansfield,Ohio
deat: 29 Feb 1952

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Clifford M. Hipsley


< Kenneth P. Hipsley


Helen Hipsley

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Jonathan Cotterman
   
   Henry Cotterman 
     
    Mary Long
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman  
 
 Clifford M. Hipsley 
birt:


Esther Lehman
marr:
 
 Lucy Olive Click 

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Donald Hipsley


< James Hipsley


< Jean Ann Hipsley

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Jonathan Cotterman
   
   Henry Cotterman 
     
    Mary Long
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman  
 
 Donald Hipsley 
birt:


Luella Bush
marr:
 
 Lucy Olive Click 

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Lucille Hipsley

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Jonathan Cotterman
   
   Henry Cotterman 
     
    Mary Long
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman  
 
 Lucille Hipsley 
birt:


Harry Peters
marr:
 
 Lucy Olive Click 

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Harold L. Hipsley

 
 John Franklin Hipsley 
 
 Lewis Henry Hipsley 
   
   Jonathan Cotterman
   
   Henry Cotterman 
     
    Mary Long
   
  Harriet Emma Cotterman 
   
  Mrs. Henry Cotterman  
 
 Harold L. Hipsley 
birt:


Dorthea Gankel
marr:
 
 Lucy Olive Click 

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Dorthea Gankel

 
 Dorthea Gankel 


Harold L. Hipsley
marr:
birt:

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319


Harry Peters

 
 Harry Peters 


Lucille Hipsley
marr:
birt:

John E. Hoyt's Fasmily Tree Charts | Map | List of Individuals | List of Surnames

Please View some Notes & Sources at link: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=hoytjohn319